TÀI KHOẢN HỘI VIÊN
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐĂNG KÝ
NỘI DUNG TIN NHẮN
GỬI ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI
!Lời nhắc nhở!
Sau khi kiểm tra và lấy nội dung cần gửi vui lòng ấn vào NHẤN VÀO GỬI SMS XÁC MINH sau đấy dùng điện thoại của mình nhắn 1 tin vào số yêu cầu ở trên. Sau khi gửi tin cho hệ thống vui lòng ấn xác nhận ĐÃ GỬI TIN NHẮN ở dưới (lưu ý không làm mới giao diện trước khi thao tác xong các bước)
NHẤN GỬI SMS XÁC MINH
ĐÃ GỬI TIN NHẮN